supervisie & coaching

Gz-psychologen, Orthopedagogen-generalist, Kinder- & Jeugdpsychologen en Schoolpsychologen al dan niet in opleiding kunnen voor supervisie komen. Ook degene die door het instellen van het Kwaliteitsregister Jeugdzorg, in opleiding zijn, kunnen bij mij een supervisietraject doorlopen.